Styret

ØYUNGEN VEL   





Styret i Øyungen Vel, valgt på årsmøte 2019


Øyungen Vel har som formål å ivareta medlemmene og velområdets interesser. Alle i styret velges for to år av gangen.

Anborg Bogsti

leder

tlf 90 85 08 45

anborg.bogstie@gmail.com

Finn G. Engesland

kasserer

tlf 97 70 00 90

Steinar Engebretsen

styremedlem

tlf 90 55 45 13

stengeb@online.no

Gunn Kristin Saugstad

sekretær

tlf 46 86 43 44

Terje Nærlie

nestleder

tlf 91 18 67 31

ternaer55@gmail.com

Vebjørn Evensen

styremedlem

tlf 90 01 83 92

Øyungsbilder

Aktivitetskalender

  •  Skirenn Påskeaften
  •  Årsmøte juni
  • Dugnad første helgen i sep.