Hjem

ØYUNGEN VEL

 

Påsken 2016

Informasjon

 

Årsmøteprotokoll 2015.

Her kan du lese godkjent og underskrevet protokoll.

 

Pihl jobber med vannforsyningen.

Det blir etablert et nytt tappepunkt langs hovedvegen opp i feltet, ca 200 meter nedenfor eksisterende tappepunkt i krysset der veien deler seg.

 

Det vil kunne være noe redusert framkommelighet med bil mens anlegget pågår, i vanlig arbeidstid virkedager.

 

De sjekker også lekkasje i kum lenger øst mens de er der med gravemaskin.

 

Dugnaden vel gjennomført

Det ble bygget klopper langs stien på vestsida av Åa opp mot Sjøen, satt ned løypestikker og ryddet i ødelagte båter ved Sjøen. Båtene vil Pihl sørge for å fjerne etter at det har kommet snø. Takk til alle som deltok!

 

En rundtur med stedsnavn skrevet av Grete Rindal Jakobsen

 

 

Bilder fra Øyungen

Vi vet at det er mange som tar fine bilder fra Øyungen og ønsker oss veldig noen til hjemmesidene våre.

 

Minner om medlemskontigenten og løypeavgifta for 2015

Det er flere som fortsatt ikke har betalt og vi håper dere vil støtte opp om velet og de flotte skiløypene våre. Dersom dere ikke har mottatt giro i posten så gi beskjed til kasserer Finn G. Engesland. Gi også beskjed dersom dere har kjøpt/ solgt hytte eller byttet adresse/ e-post.

 

Informasjonstavlene våre

Vi har 2 informasjonstavler på Øyungen; 1 i krysset ved den øvre vinterparkeringa og 1 ved den øverste parkeringsplassen i hyttefeltet. Disse er satt opp for bruk av medlemmene, for informasjon om fjellområdene og for informasjon fra velet. Firmareklame og informasjon som ikke er relevant for medlemmene og fjellområdet vil bli fjernet.

 

Øyungen Vel sine hjemmesider

Hensikten med nettsidene er å kunne gi rask og oppdatert informasjon til våre medlemmer. Det er også kostnadseffektivt og mer miljøvennlig å benytte epost og internett som medium for vår informasjon i stedet for å sende det per post.

 

Vi ønsker innspill fra våre medlemmer og dette sendes til oyungen@gmail.com eller et av medlemmene i styret. Bilder fra Øyungen som kan legges ut på hjemmesidene kan sendes til torsin@hotmail.com.

Øyungsbilder

Aktivitetskalender

  • Skirenn Påskeaften
  • Årsmøte juni 2016
  • Dugnad første helgen i sep. 2016